Complexe systemen

Regeneratie in de context van complexe systemen verwijst naar het vermogen om systemen te herstellen, vernieuwen en versterken, zelfs nadat ze verstoort of beschadigd zijn geraakt. In complexe systemen, zoals ecosystemen, organisaties of maatschappelijke structuren, kunnen verstoringen optreden die de balans verstoren en negatieve gevolgen hebben. Regeneratie is het proces waarbij deze systemen zichzelf herstellen en zich aanpassen om zo hun veerkracht en duurzaamheid te verbeteren.