Mensgericht leiderschap

Regeneratief en mensgericht leiderschap (human centered leadership) zijn nauw met elkaar verbonden, omdat ze zich allebei richten op het welzijn en de ontwikkeling van individuen, zowel binnen als buiten de organisatie. Regeneratief leiderschap streeft naar het herstellen, vernieuwen en versterken van systemen en gemeenschappen om duurzame positieve impact te creëren, terwijl mensgericht leiderschap de focus legt op het begrijpen en ondersteunen van individuen om een inclusieve, empathische en motiverende omgeving te creëren. Beide benaderingen erkennen het belang van menselijke interacties, emotionele intelligentie, empowerment en zorg voor het welzijn van mensen als essentiële elementen voor het bereiken van veerkrachtige en duurzame resultaten op lange termijn.