De organisatie

Ons netwerk richt zich op het herstellen, vernieuwen of revitaliseren van de individuen en organisaties en de ecosystemen waarin zij opereren. Het doel van een regeneratieve organisatie is niet alleen om duurzaam te zijn en de status quo te behouden, maar actief bij te dragen aan het verbeteren en verrijken van de natuurlijke wereld en sociale systemen.

Waarom kiezen wij voor een Steward-owned bedrijfsmodel

Daarnaast dragen wij bij aan onderzoek, beleidsadvies, en educatieve programma’s om bewustzijn en kennis over regeneratieve praktijken te verspreiden.

In het hart van Regeneratief.org ligt een diepgewortelde toewijding aan duurzaamheid, veerkracht en een betere toekomst voor onze planeet en haar bewoners. Onze beslissing om als een steward-owned organisatie te opereren, reflecteert onze kern missie en waarden en biedt ons de unieke mogelijkheid om deze beginselen te belichamen en praktisch uit te voeren. Hier zijn de kern redenen die deze keuze onderbouwen:

1. Lange Termijn Verbintenis aan Duurzaamheid en Impact: In tegenstelling tot traditionele bedrijfsmodellen, stelt het steward-owned model ons in staat om onze missie van duurzame groei en positieve impact op lange termijn voorop te stellen, boven korte termijn financiële gewin. Dit zorgt ervoor dat elke beslissing die wij nemen, geworteld is in onze toewijding aan het welzijn van zowel onze gemeenschap als de natuurlijke wereld.

2. Collectief Eigendom & Gedeelde Verantwoordelijkheid: Door het eigendom van Regeneratief.org in handen te leggen van de stewards—degenen die actief bijdragen aan onze missie en waarden—creëren we een krachtige gemeenschap van gedreven individuen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de richting en het succes van onze organisatie. Dit model bevordert gelijkheid, transparantie, en een diep gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid tegenover elkaar en onze gedeelde doelen.

3. Bescherming van Kernwaarden op Lange Termijn: Het steward-owned model biedt een structurele waarborg dat de kernmissie en -waarden van Regeneratief.org behouden blijven, zelfs als het leiderschap of de samenstelling van het team verandert. Dit vergroot onze veerkracht en zorgt ervoor dat onze inzet voor regeneratie en duurzaam leiderschap generaties lang standhoudt.

4. Bevorderen van Innovatie en Flexibiliteit: Doordat we vrij zijn van de korte termijn pressie van aandeelhouders, kunnen we innovatieve paden bewandelen en experimenten aangaan die de regeneratieve beweging vooruit helpen. Ons eigendom model moedigt creatieve oplossingen aan en staat ons toe om meer risico’s te nemen in het belang van onze missie.

5. Bouwen aan een Inclusieve en Diverse Gemeenschap: Als steward-owned organisatie streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin alle stemmen gehoord worden en waar ruimte is voor diverse perspectieven. Dit inclusieve model versterkt ons netwerk en vergroot onze impact, doordat het bijdraagt aan de vorming van een rijke, diverse gemeenschap die onze kernwaarden van duurzaamheid en regeneratie deelt.

Kiezen voor een steward-owned bedrijfsmodel bij Regeneratief.org weerspiegelt onze overtuiging dat ware duurzaamheid en positieve verandering alleen bereikt kunnen worden door diepgewortelde waarden en collectieve inzet. Dit model staat ons niet alleen toe om trouw te blijven aan onze missie, maar versterkt ook onze impact, innovatie en de cohesie binnen onze gemeenschap. Samen bouwen we aan een regeneratieve toekomst waarin eer wordt gedaan aan de aarde, haar ecosystemen, en de mensheid.

Steward-owned

De essentie van een steward owned bedrijf ligt in het collectieve eigendom en beheer, waarbij alle leden of “stewards” zich inzetten voor het gemeenschappelijke doel van duurzame groei, impact en waardecreatie op de lange termijn. Stewards handelen als rentmeesters die verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van het bedrijf, de gemeenschap en de planeet, met een focus op het overdragen van een gezonde en veerkrachtige organisatie aan toekomstige generaties. Het gaat hierbij niet om individueel gewin, maar om het optimaliseren van het collectieve welzijn en het nastreven van duurzame groei en positieve impact.

Een steward owned organisatie is de beste vorm voor een netwerkorganisatie rondom het thema regeneratief leiderschap vanwege de intrinsieke verbinding met de kernwaarden van duurzaamheid, integriteit en veerkracht die regeneratief leiderschap belichaamt. In een steward owned structuur ligt de nadruk op het collectieve eigendom, de gedeelde verantwoordelijkheid en het langetermijndenken, wat perfect aansluit bij de regeneratieve benadering van het herstellen, vernieuwen en versterken van systemen. Door een steward owned organisatie te creëren, waar de stewards verantwoordelijk zijn en zich inzetten voor het gemeenschappelijke doel van duurzame positieve verandering, wordt een solide basis gelegd voor een bloeiend netwerk dat regeneratief leiderschap in al zijn facetten kan omarmen en uitdragen.

Kernwaarden Steward-owned Regeneratief.org netwerk

De kernwaarden die deelnemers aan een steward owned netwerk rondom regeneratief leiderschap zouden moeten ondertekenen, kunnen onder andere zijn:

1. Duurzaamheid: Het streven naar oplossingen die zowel het welzijn van mensen als de gezondheid van de planeet respecteren en bevorderen.

2. Inclusiviteit: Het omarmen en respecteren van diversiteit in alle vormen en het creëren van een inclusieve omgeving waarin elk individu wordt gewaardeerd en gehoord.

3. Integriteit: Eerlijkheid, transparantie en ethisch handelen vormen de basis van al onze interacties en besluitvorming.

4. Samenwerking: Actief streven naar samenwerking, co-creatie en kennisdeling, zowel intern als extern, om gezamenlijk tot de beste resultaten te komen.

5. Veerkracht: Het vermogen om te leren, aan te passen en te groeien in een snel veranderende omgeving, en het delen van die veerkracht met anderen.

Het ondertekenen van deze kernwaarden zou aangeven dat de deelnemers zich committeren aan een cultuur van regeneratief leiderschap waarin deze waarden centraal staan en de basis vormen voor alle activiteiten en interacties binnen de organisatie.

De stewards van Regeneratief.org

Als stewards van het steward owned netwerkorganisatie waar regeneratie en mensgericht leiderschap centraal staan, bewaken wij met toewijding en integriteit de kernwaarden van duurzaamheid, inclusiviteit, integriteit, samenwerking en veerkracht. Onze focus ligt op het creëren van een harmonieuze omgeving waar diversiteit wordt gevierd, transparantie wordt gewaardeerd en samenwerking gedijt, met als uiteindelijk doel het stimuleren van positieve en blijvende verandering voor individuen en de gemeenschap als geheel.